Sverige

Högskolegodkänd fortbildning i Psykisk stress- och krisbearbetning (Psykotraumatologi RITS®)

SOSCON -Institut för krishantering har sedan 1986 arbetat med kompetensutveckling, beredskap (jourtelefon för företag, organisationer) forskning och utbildning i att ta hand om den psykiska hälsan efter starka händelser (psykisk stress- och krisbearbetning)

Publisert mandag 24. januar 2011
Sverige

SOSCON har sedan starten haft årliga utbildningar i både Sverige och Norge.Några av våra kunder i Sverige är: Försvaret, Räddningstjänsten, Företagshälsovård (FHV), Hälso- och Sjukvård, Ambulanstjänst, Polis och POSOM.

Den högskolegodkända fortbildningen är indelad i 3 nivåer. Utbildningen ger totalt 60 högskolepoäng, motsvarande ett år. Studierna kan dessutom ingå som del av relevant masterutbildning (kontakta din studieort).

Man kan naturligtvis gå utbildningen/kurserna utan att ta högskoleexamen.  Om man vill gå hela utbildningen skall man presentera ett fall (case) under handledning på steg 5 och 6, samt få godkänd bedömning (A,B eller C) på en avslutande huvuduppsats.

Kurserna genomförs i Norge och Danmark.

Föreläsare/kursledare är Professor med.dr. Are Holen, leg. läkare och leg.psykolog, specialist inom psykiatri.                                           

Deltagarna får kompletta kompendier med all nödvändig dokumentation.