Personlig, fortrolig og uavhengig samtalepartner (Mentor/Coach)

Publisert mandag 24. januar 2011
Personlig, fortrolig og uavhengig samtalepartner (Mentor/Coach)
SOSCON er en kompetansebedrift innen menneskelig utvikling. SOSCON ønsker i bistå med å gjøre arbeidsplasser så trygge og ivaretagende som mulig. Det er deg det kommer an på!

Har du en medarbeider som du ønsker å ta særskilt vare på i en mulig vanskelig situasjon.

Det kan ha med jobb å gjøre eller privat. Det er umulig å helt skille betydningen av disse to arenaene fra hverandre i våre liv.

Det er ikke sikkert du helt vet hva som er problemet, men du vil så gjerne ta godt vare på vedkommende.

Ønsker du å forebygge at et viktig menneske ikke "går i veggen".

Ønsker du å benytte et menneskes kraft, visjoner og kanskje kompetanse enda mer, men vedkommende har muligens behov for en fortrolig samtalepartner som ikke rapporterer til andre?

Det behøver ikke ha med bedriften å gjøre, men vedkommende "blør" kanskje der også.

Det er svært vanlig at vi mennesker i våre liv kommer i situasjoner og livsfaser hvor en fortrolig samtalepartner som lytter, stiller "de rette spørsmål" og bistår personen i utfordringer og valg - vil kunne gi personen, familien, nettverket og bedriften positiv effekt.

Dette er ikke sykdom, dette er ikke psykiatri!
Dette er normale utfordringer hvor vi som mennesker kan ha stor nyttte av en ekstern dyktig fagperson som man ikke skal forholde seg til senere - som ikke rapporterer til andre eller kan true karriere - som ikke er farlig. Bare sin egen!

I samtale med SOSCON "kommer vedkommende ikke med lua i handa" til et kontor hvor en fagperson eller et fagmiljø holder til.

Vi kommer til vedkommende der hvor vedkommende ønsker å samtale med oss!

Vi kommer til den som ønsker vår bistand.

Vi kommer til en arena hvor vedkommende er trygg og komfortabel.

Dette er viktig! Dette gir svært god effekt. Det er et samspill mellom vedkommde,evt. den som bryr seg og SOSCON.
Sykefravær, mistrivsel, utrygghet og sorg  koster arbeidsgivere dyrt!

Det er deg det kommer an på!

SOSCON ønsker å bistå med omsorg og interesse for mennesker i en vanskelig situasjon.

Det handler om å bry seg!

Vi er her for dere. Bruk oss! Vi har gode erfaringer og tilbakemeldinger.

Din kontaktperson hos SOSCON er: Stein. Du får kontakt på telefon 90103616 eller stein@soscon.com