Oppfølging/ettervern

SOSCONs klienter kan når som helst i første år fra hendelsen kontakte sin samtaleleder direkte eller via vår vaktsentral  22 97 10 60.
Publisert fredag 24. mai 2013
Oppfølging/ettervern